Shinko
 
  〒638-0041
  奈良県吉野郡下市町下市882-6
  天理教新興分教会
  Tel : Fax  0747-52-0985
  E-mail  info@shinko.or.jp
 
「論語-1」


     子日く、
     老者はこれを安んじ、朋友はこれを信じ、小者はこれを懐けん。

     孔子が言われた。
     人間というものは、
     老人から安心されるように、
     友人からは信頼されるように、
     若者からは親しまれ慕われるようになりたいと。

     2550年もの昔に言われた言葉だという。
     論語には共鳴することばかり。 
since 2009.8.10   Tenrikyo Shinko bun-kyokai 882-6 Aobadai Shiimoichi-cyo Yoshino-gun Nara